Om meg

 

Jeg heter Kristin Evjen og er utdannet fysioterapeut og er spesialist i sexologisk rådgivning (NACHS). Jeg har også utdannelse innen kognitiv terapi, ACT (aksept og forpliktelsesterapi), coaching og akupunktur.

Å jobbe med mennesker er utrolig spennende, og har derfor ønsket å tilegne meg kunnskap fra ulike fagfelt for å kunne forstå flere sider ved menneskesinnet og problematikk vi mennesker opplever.

Jeg har brei erfaring fra fysioterapi og akupunktur, men smertebehandling og kvinnehelse står mitt hjerte nærmest. Smerte fordi det berører så mange nivå i oss. En smerte er aldri bare en smerte, men påvirkes av våre opplevelser og måten vi forholder oss til livet på.                                                                                                

Å arbeide med kvinnehelse gjør at jeg blant annet er så heldig å få være med på den reisen et svangerskap, fødsel og barseltid innebærer. Ved siden av å arbeide som terapeut, arrangerer jeg kurs og foredrag…og av til reiser. Jeg har ved flere anledninger arrangert reiser til vestkysten av Mallorca, der yoga, turer og gode opplevelser har stått i fokus.

Jeg ønsker at det jeg gjør skal bidra til ettertanke og utvikling. Jeg er opptatt av å leve det livet jeg ønsker, være bevisst på egne verdier, ønsker og drømmer.