Om meg

 


Jeg heter Kristin Evjen og er utdannet fysioterapeut og er spesialist i sexologisk rådgivning (NACHS).
Jeg har også utdannelse innen kognitiv terapi, coaching og akupunktur.

Å jobbe med mennesker er utrolig spennende, og jeg ønsker å tilegne meg mer kunnskap for å kunne forstå flere sider ved menneskesinnet. Jeg har brei erfaring fra fysioterapi og akupunktur, men smertebehandling og kvinnehelse står mitt hjerte nærmest. Smerte fordi det berører så mange nivå i oss. En smerte er aldri en smerte, men påvirkes av våre opplevelser og måten vi forholder oss til livet på.                                                                                                

Å arbeide med kvinnehelse gjør at jeg blant annet er så heldig å få være med på den reisen et svangerskap, fødsel og barseltid innebærer. Ved siden av å arbeide som terapeut, arrangerer jeg kurs og foredrag…og av til reiser. Jeg har ved flere anledninger arrangert reiser til  vestkysten av Mallorca, der yoga, turer og gode opplevelser har stått i fokus. Jeg ønsker at det jeg gjør skal bidra til ettertanke og utvikling. Jeg er opptatt av å leve det livet jeg ønsker, være bevisst på egne verdier, ønsker og drømmer.