Behandlingstilbud

Jeg har utdannelse innen fysioterapi, akupunktur, sexologisk rådgivning og kognitiv terapi. Når du kommer til meg til behandling, prøver jeg å bruke kunnskapen fra de ulike terapiformene og erfaringene jeg har fra 30 år som terapeut, for å lage et behandlingsopplegg som passer deg. Det kan også innebære at jeg kombinerer ulike metoder. Hvis du for eksempel kommer til meg med angst eller smerte, kan vi gjennom kognitive terapi komme fram til hvordan du kan forholde deg til angsten/smerten for at den ikke skal hemme deg i hverdagen. I tillegg kan det være hensiktsmessig å bruke akupunktur for avspenning eller lindring.                                                                                                        

Jeg har egne treningsgrupper for deg som trenger tilpasset trening.     

I løpet av høsten 2015 vil  det også bli grupper i kognitiv terapi og avspenning for deg som har søvnproblemer. 

Jeg har lang erfaring  i å behandle gravide. Ikke bare for svangerskapsplager, men også for sykdommer som vanligvis behandles med medikamenter. Det blir stadig fler gravide som ikke ønsker å bruke medisiner i svangerskapet. (f.eks. ved migrene, astma og smertetilstander.

 

 

HVA ER KOGNITIV TERAPI?

Kognitiv terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge. Terapiformen, som også kalles kognitiv atferdsterapi, anvendes i stadig nye sammenhenger. Man har utviklet et høyt antall tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske lidelser, for eksempel søvnproblemer og psykose, og somatiske lidelser, for eksempel vedvarende smertetilstander, spiseforstyrrelser, utmattelse ved kreftsykdom og kronisk tretthetssyndrom (ME).  http://www.kognitiv.no

 

HVA ER AKUPUNKTUR?

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.

Det skilles gjerne mellom to hovedformer for akupunktur:
1) Klassisk akupunktur (tradisjonell eller kinesisk akupunktur)
2) Medisinsk akupunktur (f.eks triggerpunktbehandling/dry-needling/IMS

I klassisk akupunktur støtter man seg til teorier i tradisjonell kinesisk medisin i tillegg til teorier innen vestlig medisin, mens man i medisinsk akupunktur kun baserer seg på teorier innen vestlig medisin. Medlemmer av Akupunkturforeningen er opplært i begge typer akupunkturbehandling. http://akupunktur.no