JA, HVA ER EGENTLIG ET GODT KVINNELIV?

I månedsskiftet august-september skal jeg, sammen med psykolog Mona Lovise Kvalsvik Jakobsen, holde en kvinneworkshop på vakre Senja. Samme workshopen håper jeg å holde på andre steder i landet etter hvert. BesteBakken i Hafslo, Sogn og Fjordane, er neste destinasjon.

Workshoppen skal i kortversjonen handle om å finne enkle grep for å få mer glede inn i livet. Sånn sett kunne målgruppa ha vært bredere enn kvinner over 50.

I den forbindelse har jeg gått – og går daglig – flere runder , inni hodet mitt og i notisboka, om hva som er viktig for å ha et godt kvinneliv når vi har passert 50, barna er flyttet ut, og vi burde ha bedre tid til egne ønsker og behov.

Så langt, er jeg enig med meg selv, om at det ikke finnes noen fasit, men mange basiselement som bør være til stede.

Ønsker og behov er stikkord som bør inngå. Mange kvinner (og sikkert også mange menn) har lite trening i å kjenne på hva deres egne, innerste ønsker og behov er. Ofte er vi så opptatt av å ivareta omgivelsenes behov at vi ikke har trening i å kjenne etter hva som er viktig for OSS.

Dette er en oppgave jeg ofte gir klientene mine: Kan du kjenne etter hva som er dine egne innerste ønsker og behov? Hva trenger DU? Hos mange kommer tårene når jeg stiller dette spørsmålet. De er redde for å kjenne etter. Kanskje fordi de er redde for å oppleve sorgen eller redselen ved at de aldri vil bli tilfredsstilt på disse behovene?

Vi er mange som er redde for å stille krav og framsi ønsker på egne vegne? Vi går gjerne i bresjen for å sikre andres rettigheter, mens våre egne behov ikke er så viktige. Og det er klart, hvis VI ikke opplever at våre behov er viktige, hvorfor i all verden skal andre oppleve det som viktig.

Men hvordan kan vi vite om vi vil få behovene tilfredsstilt, hvis vi aldri har satt ord på det?

Glede og lykke : I følge Wikipedia, er glede en følelse som setter en tilstand av lykke. Hva som gir oss gledesfølelse og lykkeopplevelse, varierer fra person til person. Jeg har tidligere skrevet om ”maximimizere” og ”satificere” (http://kristinevjen.no/2018/07/06/er-du-en-maximizer-eller-en-satificer/). Dvs si de som ikke opplever lykke uten at det får det akkurat som de har forventet, og de som er glade for det de har.

Men her er det også en forutsetning at vi vet hvilke verdier vi har, hva som er viktig for oss, for å vite hva i livet som gir oss glede.

Takknemlighet: For noen år tilbake, gjaldt det å tenke positivt. Men hvis vi i en periode er nedsyltet i sykdom eller annen elendighet, er det virkelig noe positivt å se i dette? Ofte ikke. Men vi kan i de fleste situasjoner finne ting å være takknemlige for. Selv når det stormer som verst rundt oss, kan det være lyspunkt og nye muligheter som dukker opp. Men da må vi kanskje ta av oss de brillene som farger alt svart, og tillate oss å se etter nye farger og nye muligheter.

Sansene: Noe jeg ofte selv tar meg i, er at jeg raser gjennom dagen på autopilot, uten å være oppmerksom på omgivelsene og opplevelsene. Lukter, farger, smaker, berøring. Jeg er ikke så glad i ordet mindfulness, men det å være tilstede i øyeblikket med åpne sanser, det liker jeg, og det gjør meg glad. Det skal vi trene en hel del på når vi kommer til Senja.

Bestemødrenes betydning for den menneskelige evolusjonen, er et av temaene som Mona skal snakke om. Et tema jeg gleder meg til. Tenker vi over hvordan vi framstår for omverdenen? Hvilken rollemodell ønsker vi å være? Som mor og bestemor, som venn, fagperson? Hvordan ønsker vi å bli husket? Hvilke holdninger og verdier vil vi bringe videre? Hvilke kvinnelig forbilde ønsker vi å framstå som?

Ved å ha et bevisst forhold til dette, er det faktisk noe vi kan påvirke.

 Nærhet og fellesskap: De fleste av oss ønsker å være en del av et fellesskap og ha nærhet til andre mennesker. Gary Chapman skriver i boka Kjærlighetens fem språk, at for å kunne være emosjonelt sunne og friske, så må vårt følelsesmessige behov for kjærlighet tilfredsstilles.

Vi vet at fellesskapsopplevelse, nærhet og berøring har positivt virkning på kjemien i kroppen vår. Mengden av stresshormoner synker og de gode hormonene florerer.

Som fysioterapeut og sexolog, er jeg også opptatt av seksualitet og berøring, og den effekten dette har på livskvaliteten vår.

Alle disse temaene og mer til skal vi berøre på kurset på Senja.

Og sist, men ikke minst, skal Mona lage næringsrik husmannskost med ingredienser fra Myrvoll Gård.

Jeg gleder meg! Kommer du?

For informasjon og påmelding: Følg linken:

https://www.facebook.com/events/260451794688644/