Velkommen hjemmesiden min og velkommen til Fuglebrettet!

Jeg har valgt å kalle den delen av min virksomhet som tilbyr kurs og foredrag for Fuglebrettet.

Jeg ser på et fuglebrett som en arena for ulike opplevelser og påvirkninger.

Fra Fuglebrettet har du som regel utsikt og treffer du de rette personene, kan du få innsikt.

Jeg har valgt å kalle siden min Fuglebrettet, fordi jeg gjerne vil at det jeg tilbyr, både når det gjelder behandling, kurs og foredrag, skal gi næring og sette i gang prosesser som påvirker livskvaliteten i positiv retning.

Våg å la deg berøre og være åpen for det du møter på din veg. Nye erfaringer er en berikelse!

Men hjemmesiden vil også inneholde annen informasjon om virksomheten min: behandlingstilbud, kurs, blogg og skriverier om tema som opptar meg.